English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

VI. ročník Mistrovských hudebních kurzů

28. - 31. srpna 2017
  Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
  Organizátor: Jan Špidlen a Múzy z.s.
  Chystáme prodej příslušenství a strun za zvýhodněné ceny

  Ve čtvrtek 31. srpna v 19:30 hod v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech
  se uskuteční tradiční ZÁVĚREČNÝ KONCERT

  >> PŘIHLÁŠKA (PDF) <<

  VYUČUJÍCÍ:

 • Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
 • Na dvou koncertech festivalu Smetanova Litomyšl provedl v roce 2000 u příležitosti 250. výročí úmrtí J.S.Bacha všechny jeho Sonáty a Partity pro sólové housle V roce 2002 pak natočil Bachovský komplet na sólové CD (Multisonic).
 • Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA.
 • Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí: ve městech, jako je Telč, Dijon, Angers, Prades a na Conservatoire Superieur v Paříži.
 • S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. Kvarteto jezdí pravidelně na turné do Japonska, Jižní Ameriky, Mexika, či Jižní Koreje. V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.
 • Houslista Leoš Čepický je absolventem Kozervatoře v Pardubicích v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Hudební fakultě AMU v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Již během studia na HAMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. Zúčastnil se řady interpretačních soutěží jako sólista i jako kvartetní hráč. Např. v roce 1981 se stal laureátem Kocianovy houslové soutěži v Ústí nad Orlicí a v roce 1994 laureátem soutěže Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.
 • Na dvou koncertech festivalu Smetanova Litomyšl provedl v roce 2000 u příležitosti 250. výročí úmrtí J.S.Bacha všechny jeho Sonáty a Partity pro sólové housle V roce 2002 pak natočil Bachovský komplet na sólové CD (Multisonic).
 • S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Wihanovo kvarteto natočilo pro mnohé české nahrávací společnosti více než 25 titulů na CD. Na konci roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.
 • Karel Untermüller, nar. 1972, je absolventem Pražské konzervatoře ve třídě Jaroslava Ruise a Hudební fakulty AMU v Praze u prof. Lubomíra Malého. Zúčastnil se mistrovských kurzů u významných osobností, jako jsou, či byli Norbert Brainin, Sigmund Nissel a Thomas Kakuska. Karel Untermüller je členem Sukova komorního orchestru, kde působí již mnoho let jako vedoucí skupiny viol. Zároveň je členem Heroldova kvarteta, souboru, který za patnáct let své existence účinkoval po celém světě a je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu.
 • Významná je jeho spolupráce s jedinečnou osobností české hudby, hoslistou Josefem Sukem. S ním a dalšími vyníkajícími instrumentalisty (Jiří Bárta, Pavel Šporcl, Jan Simon aj.) natočil tři kompakní disky s komorními skladbami Antonína Dvořáka a Josefa Suka a vystupoval na mnoha koncertech, včetně festivalových večerů Pražského jara. Karel Untermüller je často zván ke spolupráci s dalšími komorními soubory, jako host účinkuje např. s Wihanovým kvartetem, Stamicovým kvartetem, Haasovým kvartetem atd. Pravidelně se účastní Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, zaměřeného na komorní hudbu, kde spolupracoval např. s violoncellistou Jiřím Bártou, klavíristou Konstantinem Lifschitzem, houslistkou Larou st. Johm z Kanady, britskou houslistkou Chloe Hanslip, nebo s hornistou Radkem Baborákem.
 • Působí jako pedagog na Konzervatoři Teplice a na HAMU v Praze.
 • Jiří Bárta, přední violoncellista své generace, studoval u Josefa Chuchra a Mirko Škampy v Praze, Borise Pergamenschikowa v Kolíně nad Rýnem a Eleonore Schoenfeld v Los Angeles.
 • V roce 1991 obdržel cenu Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a cenu Rostropo-vich-Hammerovu v Los Angeles. Spolupracuje s předními českými a mezinárodními orchestry a dirigenty např. Liborem Peškem, Maximem Šostakovičovem ad. Je pravidelně zván na přední festivaly a pódia mj. Berlín, New York, Paříž, Praha, Salzburg , Tokio, Londýn. Jeho nahrávky jsou vyhodnocovány jako nejlepší ve svých kategoriích (Ceny Harmonie 1995, 1999) včetně kritiky za nahrávku všech Bachových violoncellových suit, Šostakovičových koncertů a obou Dvořákových koncertů.
 • S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval na klasicko - jazzovém CD „Znamení Střelce“. V roce 2008 spoluzaložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře.
 • Violoncellista Tomáš Strašil je absolventem Konzervatoře v Praze ve třídě prof. JUDr. P. Sádlo. Ve studiích pokračoval na pražské AMU pod vedením doc. R. Lojdy. Během posledního ročníku konzervatoře působil jako tutti hráč v Brucknerorchestru v Linci. Po přijetí na AMU (1991) absolvoval během studia řadu kurzů u osobností jako jsou: A.Ariscuren, M. Roche, P. Wiespelway, A. May, F. Smetana, E. Rattay, J. Chuchro a další. Je držitelem čestných uznání ze soutěží o cenu Beethovenova Hradce a finalistou soutěže Prix Mercury – Semmering 1994.
 • V letech 1994 – 2000 působil Tomáš Strašil jako koncertní mistr Sukova komorního orchestru. Ve spolupráci s Josefem Sukem a SKO natočil své debutové CD s violoncellovým koncertem C dur Josefa Haydna.
 • S příchodem nového tisíciletí opustil svůj post na místě koncertního mistra SKO a věnuje se plně sólové, komorní a pedagogické činnosti. Od roku 2000 je profesorem violoncellové hry na konzervatoři v Praze. 2002 založil komorní orchestr Camerata Bohemica, kde působí jako sólista a umělecký vedoucí. V roce 2003 nastoupil k violoncellovému pultu v Triu Bergerettes. V této době se stal též zakládajícím členem souboru Kubelík kvartet. Je častým hostem nahrávacích studií a lektorem domácích i mezinárodních kurzů.
 • Hraje střídavě na nástroje signované: „Pietro Zanetto di Brescia 1686“ a „Andreas Carolus Leeb fecit Viennae 1818 No. 3“, jako barokní používá nástroj českého anonyma z 18. stol. a moderní hudbu provozuje na nová violoncella mistra Radka Herouta (2003 a 2007).


© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.