English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

VII . ročník Mistrovských hudebních kurzů

27. - 30. srpna 2018
  Místo konání: Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
  Organizátor: Jan Špidlen a Múzy z.s.
  Chystáme prodej příslušenství a strun za zvýhodněné ceny

  Ve čtvrtek 30. srpna v 19:30 hod v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech
  se uskuteční tradiční ZÁVĚREČNÝ KONCERT

  >> PŘIHLÁŠKA (PDF) <<

  VYUČUJÍCÍ:

 • Sopranistka Christina Mrázková-Kluge se narodila v Halle an der Saale, kde studovala na tamní Konzervatoři „Georg Friedrich Händel“ obory zpěv, kytara a klavír. Sólový zpěv studovala na Vysoké hudební škole Felix Mendelssohn–Bartholdy“ v Lipsku u komorní pěvkyně Prof. Elisabeth Breul. Účastnila se také několikrát mezinárodních pěveckých seminářů ve Výmaru u prof P.G.Lisiziana.
 • Již jako studentka hostovala v Operním divadle v Lipsku, první angažmá přijala v Městském divadle Cottbuse, po sňatku a přesídlení do Čech následují angažmá a pohostinská vystoupení ve Státní opeře Praha, v Hudebním divadle v Karlíně, v Národním divadle v Brně, v Komorní opeře v Praze, ve Státním divadle v Ústí nad Labem aj., kde ztvárnila role Violetty ve Verdiho opeře La traviata, Liu v Pucciniho opeře Turandot, Zuzanku v Mozartově Figarově svatbě a Paminu v Kouzelné flétně, Marzelinu v Beethovenově Fideliu, Terinku z Dvořákovy opery Jakobín a další, ale i Adélu ze Straussova Netopýra, či Arsenu z Cikánského barona. S Arsenou hostovala v r.1998 v Izraeli (Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Natania aj.). Rozsáhlá je její koncertní činnost v oblasti písňové i oratorní.
 • Je často zvána ke spolupráci na různých festivalech (Česká filharmonie - Pražské premiéry, Dvořákův festival Příbram, Mezinárodní festival melodramů Praha, Festivaly duchovní hudby atd.) Rozhlasové, televizní a CD nahrávky s významným českým varhaníkem prof. Jaroslavem Vodrážkou. Úzce spolupracuje s uměleckými agenturami v České republice i v zahraničí.
 • Od 1998 věnuje se také pedagogické činnosti ve výuce sólového zpěvu (Pěvecká konzervatoř Praha, Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, Hudební škola hl.m.Prahy) a je často zvána do porot českých i mezinárodních soutěží ( Praha, Jelení Hora – Polsko, Kaunas – Litva a.j.). Od r. 2007 je pravidelně zvána ke spolupráci na operních dílnách Krakonošova hudební zahrada v Karpaczi (Polsko), v r. 2008 vedla písňové kurzy na berlínské Hochschule für Musik Hanns Eisler. V roce 2010 obhájila rigorózní práci na téma „Mladý pěvecký hlas se zaměřením na ženskou mutaci“ a získala titul „doktor pedagogiky“ na Prešovské univerzitě (Slovensko).
 • Houslista Ivan Ženatý opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy jako BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchesta Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
 • Svou profesionální kariéru zahájil účastí ve finále Čajkovského soutěže v Moskvě, po které následoval debut s Českou filharmonií pod vedením Libora Peška, vítězství v soutěži Pražského jara a laureátský titul Mezinárodní tribuny mladých umělců UNESCO. V roce 1990 debutoval Ivan Ženatý v Londýně, 1991 v Berlínské Filharmonii a Concertgebouw v Amsterdamu, 1994 v Tokyu, 1996 v New Yorku a Buenos Aires. Hrál společně s Yehudi Menuhinem, Yo-Yo Ma, Sergem Baudem, Valerijem Gergijevem, Andrejem Boreyko, Nevillem Marrinerem a dalšími. Hudební výraz Ivana Ženatého ovlivnila nejvíce osobní setkání s Nathanem Milsteinem, Ruggierem Riccim a Andre Gertlerem, výraznou změnu v jeho hudebním myšlení inicioval prof. Bezrodnyj na Čajkovského konzervatoři v Moskvě. Největší význam ale měly pro Ivana Ženatého soukromé lekce u Josefa Suka a následná dlouholetá spolupráce vrcholící vystoupeními na Würzburger Mozart-Festspiele, Pražském jaru a kompletní nahrávkou děl Wolfganga Amadea Mozarta.
 • Gramofonové nahrávky Ivana Ženatého ostatně vzbuzovaly vždy nadšený ohlas u posluchačů i hudebních kritiků. Po celou dobu umělecké činnosti je patrná koncentrace na souborná díla velkých autorů jako jsou Telemann, Bach, Mendelssohn, Schumann, Schulhoff nebo Dvořák a Grieg natočené pro Dorian Recordings v New Yorku. Mimořádný zájem vzbudil nový dvořákovský komplet a nahrávka obou houslových koncertů Josefa Bohuslava Foerstera s BBC Symphony Orchestra London a jeho šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem.
 • Kromě svého pedagogického působení na mistrovských kurzech v Německu, Španělsku, Spojených státech amerických a Kanadě přijal Ivan Ženatý roku 2012 profesuru na prestižním Cleveland Institute of Music.
 • Houslista Leoš Čepický je absolventem Kozervatoře v Pardubicích v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Hudební fakultě AMU v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Již během studia na HAMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. Zúčastnil se řady interpretačních soutěží jako sólista i jako kvartetní hráč. Např. v roce 1981 se stal laureátem Kocianovy houslové soutěži v Ústí nad Orlicí a v roce 1994 laureátem soutěže Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.
 • Na dvou koncertech festivalu Smetanova Litomyšl provedl v roce 2000 u příležitosti 250. výročí úmrtí J.S.Bacha všechny jeho Sonáty a Partity pro sólové housle V roce 2002 pak natočil Bachovský komplet na sólové CD (Multisonic).
 • S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Wihanovo kvarteto natočilo pro mnohé české nahrávací společnosti více než 25 titulů na CD. Na konci roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.
 • Karel Untermüller, nar. 1972, je absolventem Pražské konzervatoře ve třídě Jaroslava Ruise a Hudební fakulty AMU v Praze u prof. Lubomíra Malého. Zúčastnil se mistrovských kurzů u významných osobností, jako jsou, či byli Norbert Brainin, Sigmund Nissel a Thomas Kakuska. Karel Untermüller je členem Sukova komorního orchestru, kde působí již mnoho let jako vedoucí skupiny viol. Zároveň je členem Heroldova kvarteta, souboru, který za patnáct let své existence účinkoval po celém světě a je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu.
 • Významná je jeho spolupráce s jedinečnou osobností české hudby, hoslistou Josefem Sukem. S ním a dalšími vyníkajícími instrumentalisty (Jiří Bárta, Pavel Šporcl, Jan Simon aj.) natočil tři kompakní disky s komorními skladbami Antonína Dvořáka a Josefa Suka a vystupoval na mnoha koncertech, včetně festivalových večerů Pražského jara. Karel Untermüller je často zván ke spolupráci s dalšími komorními soubory, jako host účinkuje např. s Wihanovým kvartetem, Stamicovým kvartetem, Haasovým kvartetem atd. Pravidelně se účastní Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, zaměřeného na komorní hudbu, kde spolupracoval např. s violoncellistou Jiřím Bártou, klavíristou Konstantinem Lifschitzem, houslistkou Larou st. Johm z Kanady, britskou houslistkou Chloe Hanslip, nebo s hornistou Radkem Baborákem.
 • Působí jako pedagog na Konzervatoři Teplice a na HAMU v Praze.
 • Jiří Bárta, přední violoncellista své generace, studoval u Josefa Chuchra a Mirko Škampy v Praze, Borise Pergamenschikowa v Kolíně nad Rýnem a Eleonore Schoenfeld v Los Angeles.
 • V roce 1991 obdržel cenu Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a cenu Rostropo-vich-Hammerovu v Los Angeles. Spolupracuje s předními českými a mezinárodními orchestry a dirigenty např. Liborem Peškem, Maximem Šostakovičovem ad. Je pravidelně zván na přední festivaly a pódia mj. Berlín, New York, Paříž, Praha, Salzburg , Tokio, Londýn. Jeho nahrávky jsou vyhodnocovány jako nejlepší ve svých kategoriích (Ceny Harmonie 1995, 1999) včetně kritiky za nahrávku všech Bachových violoncellových suit, Šostakovičových koncertů a obou Dvořákových koncertů.
 • S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval na klasicko - jazzovém CD „Znamení Střelce“. V roce 2008 spoluzaložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře.
 • Violoncellista Tomáš Strašil je absolventem Konzervatoře v Praze ve třídě prof. JUDr. P. Sádlo. Ve studiích pokračoval na pražské AMU pod vedením doc. R. Lojdy. Během posledního ročníku konzervatoře působil jako tutti hráč v Brucknerorchestru v Linci. Po přijetí na AMU (1991) absolvoval během studia řadu kurzů u osobností jako jsou: A.Ariscuren, M. Roche, P. Wiespelway, A. May, F. Smetana, E. Rattay, J. Chuchro a další. Je držitelem čestných uznání ze soutěží o cenu Beethovenova Hradce a finalistou soutěže Prix Mercury – Semmering 1994.
 • V letech 1994 – 2000 působil Tomáš Strašil jako koncertní mistr Sukova komorního orchestru. Ve spolupráci s Josefem Sukem a SKO natočil své debutové CD s violoncellovým koncertem C dur Josefa Haydna.
 • S příchodem nového tisíciletí opustil svůj post na místě koncertního mistra SKO a věnuje se plně sólové, komorní a pedagogické činnosti. Od roku 2000 je profesorem violoncellové hry na konzervatoři v Praze. 2002 založil komorní orchestr Camerata Bohemica, kde působí jako sólista a umělecký vedoucí. V roce 2003 nastoupil k violoncellovému pultu v Triu Bergerettes. V této době se stal též zakládajícím členem souboru Kubelík kvartet. Je častým hostem nahrávacích studií a lektorem domácích i mezinárodních kurzů.
 • Hraje střídavě na nástroje signované: „Pietro Zanetto di Brescia 1686“ a „Andreas Carolus Leeb fecit Viennae 1818 No. 3“, jako barokní používá nástroj českého anonyma z 18. stol. a moderní hudbu provozuje na nová violoncella mistra Radka Herouta (2003 a 2007).


© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.