English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

BcA. František Špidlen (*1996)

BcA. František Špidlen (*1996)

František Špidlen

Narodil se 7.7.1996 v Praze. V brzkém mládí se věnoval množství různých výtvarných činností, za účelem přípravy na umělecké školy. Od 6. roku se začal učit hře na housle. V 15 letech nastoupil na Střední umělecko-průmyslovou školu na Žižkově, obor umělecké řezbářství. Tu ale nedokončil a místo řezby složil maturitu z Grafického designu na střední Škole Michael.

Následně byl František přijat na houlařskou školu do Velké Británie ve městě Newark (Newark School of Violin Making), která se těší všeobecnému respektu mezi světovými houslaři. Po 3 letech studia získal František titul bakaláře umění.

Ve 24 letech se František vrátil do Prahy, aby se zde věnoval stavbě smyčcových nástrojů pod vedením svého otce Jana Špidlena.

Jak je v rodině zvykem, mimo povolání se František věnuje adrenalinovým sportům, nejčastěji snowboardingu a kite-surfingu.

He was born 7.7.1996 in Prague. In his early youth he was invested in a big amount of various creative activities in order to be accepted to one of the better artistic schools. When 6 years old he begun to learn violin playing. At 15 years of age he got accepted to the High school of industry and art, branch wood carving. However, he did not finish the school. He graduated from graphical design at the high school Michael.

After the high school graduation František moved to United Kingdom for 3 years to study Newark School of Violin making, worldwide renowned school, respected among most violin makers. He ended his education with a bachelors degree.

At 24 years František returned to Prague to make bow instruments under the guidence of his father, Jan Špidlen.

As it is common in this family, František is aside from his profession interested in adrenaline sports, from which he prefers snowboarding and kite-surfing.«« Jan Špidlen


© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.