English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Alois Bittner, Kladno 1933

Alois Bittner, Kladno 1933

cena: PRODÁNO

price: SOLD


Alois Bittner se narodil 7. 1. 1880 v Královém Poli (Brno), zemřel 25. 4. 1950 v Kladně. V letech 1894–1898 se vyučil u houslaře Franze Angera ve Vídni. Po vyučení pracoval u různých houslařů v Čechách, na Moravě, v Lipsku, Drážďanech a Berlíně a nakonec u Jindřicha Zazvonila v Kladně. Tam se osamostatnil se roku 1909 a působil 41 let až do své smrti. Za první světové války se dostal v roce 1915 do ruského zajetí a pracoval v Moskvě u Gregoroviče Macha. Po návratu ze zajetí se stali jeho žáky Josef Horák, František Fuchsa a Václav Koláček. Pracoval u něho také pražský houslař Julius Hubička. Zpočátku se Bittner pokoušel o vlastní model smyčcových nástrojů neobvyklého tvaru, podle něhož zhotovil i dvě kvarteta. Nakonec však zůstal u modelů Amatiho, Magginiho, Stradivariho a Guarneriho. Samostatně zhotovil asi 140 houslí, viol a violoncell. Poslední léta života se věnoval převážně opravám a restaurování smyčcových nástrojů. Alois Bittner získal na různých výstavách několik vyznamenání, zlatou státní medaili, velkou zlatou medaili, záslužný kříž, stříbrná vyznamenání a několik diplomů.

Alois Bittner was born 7.1.1880 in Královo Pole (Brno), died 25.4.1950 in Kladno (near Prague). In years 1894–1898 he learned at Franz Anger in Vienna. Then he apprenticed at various violin makers in Bohemia, Moravia, in Leipzich, Dresden, Berlin a finally at Jindřich Zazvonil in Kladno. There he got independent in 1909 and worked for 41 years until his death. In 1915 during the World War 1 he was taken captive in Russia and worked in Moscow at Gregorovič Mach. After return home his pupils became Josef Horák, František Fuchsa and Václav Koláček. Also Julius Hubička from Prague worked with him. At the beginning Bittner intended to develop an unusual personal model, after which he built even two quartes. Finally he stayed at models of Amati, Maggini, Stradivari and Guarneri. He completed about 140 violins, violas and violoncelli. Last years he spent mostly on repairs and restauration. Alois Bittner was awarded at various exhibitions with numberous distinctions.


Velmi pěkná práce tohoto mistra, který je podle mého názoru poněkud nedoceněný. Nástroje Aloise Bittnera jsou snadno rozpoznatelné pro silný charakter svého tvůrce, přičemž jsou i velmi pečlivě provedené. Tyto housle jsou navíc z exkluzivního materiálu, v perfektním stavu a skvěle zní.

Excellent work if this master who is to my opinion somewhat underestimated. Instruments of Alois Bittner are easily distinguishable due to his strong personal style and still very clean craftsmenship. Moreover this violin is made of exclusive material, in perfect condition and has an excellent sound.
Housle jsou označené původní vignetou

MISTR A. BITTNER,
Houslař Luthier Reparater
Přísežný soudní znalec
Fecit Kladno b. Pragae. Anno 1933.
n106.


Nad vinětou i jinde uvnitř korpusu je autorovo razítko "A. BITTNER KLADNO". Dále je uvnitř na spodní desce rukopis "Žák mistra Frant. Angerera ve Vídni. Alois Bittner Kladno 1932. 7.1.1880 naroz. Král. Pole u Brna."

The violin bares the original label

MISTR A. BITTNER,
Houslař Luthier Reparater
Přísežný soudní znalec
Fecit Kladno b. Pragae. Anno 1933.
n106.


Above the label and elsewhere inside the body is the author's brand stamp "A. BITTNER KLADNO". Also inside in the back is handwriting "Žák mistra Frant. Angerera ve Vídni. Alois Bittner Kladno 1932. 7.1.1880 naroz. Král. Pole u Brna." (Pupil of Frant. Angerer in Vienna. Alois Bittner Kladno 1932. 7.1.1880 born in Král. Pole at Brno.)Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 356 mm
Šířka sp. desky 168 mm, 113 mm, 206 mm
Výška lubů 28,5 - 30 mm
Mensura 194 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 356 mm
Width of back 168 mm, 113 mm, 206 mm
Height of ribs 28,5 - 30 mm
Mensure 194 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.