English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Charles Buthod, Mirecourt 1841

Charles Buthod, Mirecourt 1841

cena: prodáno

price: sold


Charles Buthod (1810-1889) pocházel z francouzkého Mirecourtu. Pracoval několik let u J. B. Vuillauma v Paříži. V roce 1839 získal bronzovou medaili. Když se osamostatnil v rodném Mirecourtu, spojil se s Hussonem a založil velkou dílnu, známou pod názvem Husson, Buthod et Thibouville, kde ročně vyráběli přes 1000 nástrojů. Později se firma přejmenovala na Thibouville-Lamy a Buthod, kde byl ředitelem.

Tyto housle však v žádném případě nejsou tovární prací, ale dílem samotného Buthoda, 31-letého ambiciozního houslaře. Autorství potvrzuje jeho vlastnoruční podpis uvnitř korpusu. Původ rovněž dokládá atest od Rolanda Baumgartnera ze Švýcarského Baselu. Práce je to velmi dobrá a vliv J. B. Vuillauma je dobře patrný. Housle jsou postavené podle modelu Stradivari. Korpus je větší, ale mensura naopak kratší, takže je zachována dobrá hratelnost.

Housle jsou v perfektním stavu.

Charles Buthod (1810-1889) came from the French Mirecourt. He worked at J. B. Vuillaume for several years. In 1839 was awarded a bronze medal. After became independent in Mirecourt, he joined with Husson and established a large workshop known as Husson, Buthod et Thibouville. They produced more than 1000 instruments annually. Later this company became the Thibouville-Lamy factory where Buthod worked as director.

This violin is indeed not a factory instrument but the work of Charles Buthod himself. He was then an ambicious violin maker aged 31. The authorship is confirmed with the signature inside the body. The origin is also declared in a certificate by Roland Baumgartner of Basel/Switzerland. The workmanship is very good and the influence of Vuillaume is obvious. The violin is made after the Stradivari model. The body is a bit large but the stop-length is rather short, thus a good playability is achieved.

The violin is in perfect condition.Housle jsou označeny původní vignetou

BUTHOD Eléve du Sr
VUILLAUME Luthier á Paris 1841

a také vlastnoručním podpisem uvnitř korpusu na spodní i vrchní desce.

The violin bares the original label

BUTHOD Eléve du Sr
VUILLAUME Luthier á Paris 1841

and the author's signature in the interior on the back and belly.

Míry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 361 mm
Šířka sp. desky 169 mm, 117 mm, 210 mm
Výška lubů 30 - 31 mm
Mensura 193 mm
Délka struny 326 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 361 mm
Width of back 169 mm, 117 mm, 210 mm
Height of ribs 30 - 31 mm
Mensure 193 mm
String lenght 326 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.