English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Julius Alois Hubička, Praha 1942

Julius Alois Hubička, Prague 1942

cena: na vyžádání

price: On request


Julius Alois Hubička se narodil 5.2.1886 v Josefově, zemřel 28.3.1955 v Praze. V roce 1901 se začal učit u houslaře Josefa Čermáka v Kutné Hoře. Od roku 1902 v učení pokračoval u Františka Špidlena v Kyjevě v závodě Jinřicha Jindříška. Potom pracoval jako tovaryš u Špidlena v Moskvě. V roce 1908 se vrátil do Čech, kde pracoval u Aloise Bittnera v Kladně. První světovou válku strávil v zákopech, což mu podlomilo zdraví. Po válce se osamostatnil v Praze v Nuslích. V roce 1921 se oženil s vdovou po výrobci dechových nástrojů. Vyženil s ní krámek na Letenském náměstí v Praze.

Hubička neměl kromě houslařství žádnou zálibu. Jeho zručnost se rovnala virtuozitě a vytvořil si nezaměnitelný styl. Za pomoci své manželky nejen vyrobil nepřehledné množství nástrojů, ale zabýval se také řadou různých vylepšení, pokusů a imitací. Nypříklad zkoušel dělat spodní desky z různých druhů dřeva. Zhotovil několik viol d´amoure a kvintonů. Zabýval se i opravami, v nichž rovněž vynikal. Dnes jsou jeho nové nástroje vysoko ceněny pro silný charkter zpracování a často i vynikající zvuk.

Julius Alois Hubička was born 5.2.1886 in Josefov, died 28.3.1955 in Prague. In 1901 he started learning at Josef Čermák in Kutná Hora. From 1902 he continued at František Špidlen in Kiev, in the music store of Jindřich Jindříšek. Later he worked at Špidlen in Moscow. In 1908 Hubička returned to Bohemia and worked at Alois Bittner in Kladno. The World War I he spent in the trenches, what ruined his health. After the war he estableshed jimself in Prague - Nusle. In 1921 he married a widow of a brass maker. Through the marriage he got a small shop in Prague - Letná.

Apart from violin making, Hubička had no hobbies. His skills equaled virtuosity and he set up a unique style. With the help of his wife he made not only a great number of instruments but he was also occupied with various inventions, experiments and imitations. For example he tested making the back plates of various kinds of wood. He completed a few violas d'amore and quintons. Hubička also provided excellent repairs. Today his instruments are highly valued for their strong character of craftsmanship and often excellent sound properties.


Toto violoncello je na první pohled typickou prací Julia Hubičky. Je postaveno podle modelu Guarneri del Gesú (ačkoli tento mistr zřejmě nikdy violoncello nepostavil!). Má plný a široký korpus a velká efa, což předpokládá temnější témbr. Nástroj je ve vynikajícím stavu s pouze jednou opravenou trhlihou ve vrchní desce od pražce na basové straně. Lak je olejový, v silnější vrstvě popraskaný, jak je pro Hubičku typické. Barva je oranžovo-žlutá. O pravosti nemůže být sporu, cello je uvnitř podepsané a na několika místech orazítkované. Má ušlechtilý, kulatý, teplý tón.

At first sight this violoncello is a typical work of Julius Hubička. It as built after the Guarneri del Gesú model (although this master probably never made a cello!). It has a full and wide body that presumes a darker timbre. The instrument is in great condition, having only one repaired crack in the belly from the saddle on the bass side. The oil varnish crackels in stronger layers, as typical for this maker. The colour is orange-yellow. There can be no doubt concerning the authenticity. The cello is signed inside and stamped in various places. It has a nice warm round sound.Housle jsou označené původní vinětou s Hradčanami

JULIUS A. HUBIČKA
fecit Pragae Anno 1942.

The violin beares an original label with the Prague Castle

JULIUS A. HUBIČKA
fecit Pragae Anno 1942.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 752 mm
Šířka sp. desky 354 mm, 247 mm, 452 mm
Výška lubů 113 - 117 mm
Mensura 398, délka krku 280 mm, délka struny 689 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 752 mm
Width of back 354 mm, 247 mm, 452 mm
Height of ribs 113 - 117 mm
Mensure 398 mm, neck length 280 mm, string length 689 mm
© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.