English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Jan Baptista Dvořák, Praha 1876

Jan Baptista Dvořák, Praha 1876

cena: PRODÁNO

price: SOLD


Jan Baptista Dvořák (1825-1890) se vyučil u Jan Kulíka. Po vyučení pracoval v Pešti u J. B. Schweitzera, ve Vídni u A. Hofmanna, dále u F. Patzelta a nakonec v Praze u I. Sandnera, jehož dílnu po jeho smrti v roce 1847 převzal. J. B. Dvořák se stal zakladatelem významného houslařského rodu Dvořáků. Vyučil své syny K. B. Dvořáka a Jaroslava Dvořáka. Kromě nich v jeho dílně pracovali i další později známí houslaři, např. Tomas Zach a F. A. Homolka. J. B. Dvořák dokonalosti a pečlivosti svého učitele nedosáhl. Nicméně, pro svůj osobitý styl je vysoko ceněn nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jan Baptista Dvořák (1825-1890) apprenticed at Jan Kulík. After that he worked in Pest at J. B. Schweitzer, in Vienna at A. Hofmann, at F. Patzelt and finally in Prague at I. Sandner. In 1847 after Sandner's death he overtook his workshop. J. B. Dvořák was the founder of the important violin makers dynasty of Dvořáks. He tought his two sons K. B. Dvořák and Jaroslav Dvořák. Besides them other makers who became later famous worked in his workshop: Tomas Zach, F. A. Homolka. J. B. Dvořák never reached the perfection of his teacher. Nevertheless, for his characteristic style he is today highly valued not only in our country but also abroad.


Typická práce tohoto významného mistra podle modelu Guarneri del Gesú. Provedení je celkem pečlivé, což vídáme spíše u modelu Stradivari. Housle jsou ve velmi dobrém stavu. Korpus je bez trhlin, pouze patka spodní desky je novější, tak jako krk. Kolíková skříňka byla prasklá u A kolíku, což je vyspraveno přeplátováním.

Typical work of this renowned master after model Guarneri del Gesú. The workmanship is quite accurate which we usualy see at the Stradivari model. The violin is in very good condition. The body is free of cracks, just the button of the back has been replaced. The neck is also later. The peg box had a crack at the A peg which is repaired with a patch.
Housle jsou označené původní vignetou

J. B. Dwořák
fecit Pragae 1876


V houslích je také záznam o opravě od Jaromíra Joo z roku 1986.

The violin bares the original label

J. B. Dwořák
fecit Pragae 1876


Inside the violin is also a record of a repair by Jaromír Joo dated 1986.Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 354 mm
Šířka sp. desky 166 mm, 112 mm, 204 mm
Výška lubů 32 - 33,5 mm
Mensura 193 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 354 mm
Width of back 166 mm, 112 mm, 204 mm
Height of ribs 32 - 33,5 mm
Mensure 193 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.