English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Jan Baptista Dvořák, Praha 1880

Jan Baptista Dvořák, Praha 1880

cena: PRODÁNO

price: SOLD

Jan Baptista Dvořák (1825-1890) se vyučil u Jan Kulíka. Po vyučení pracoval v Pešti u J. B. Schweitzera, ve Vídni u A. Hofmanna, dále u F. Patzelta a nakonec v Praze u I. Sandnera, jehož dílnu po jeho smrti v roce 1847 převzal. J. B. Dvořák se stal zakladatelem významného houslařského rodu Dvořáků. Vyučil své syny K. B. Dvořáka a Jaroslava Dvořáka. Kromě nich v jeho dílně pracovali i další později známí houslaři, např. Tomas Zach a F. A. Homolka. J. B. Dvořák dokonalosti a pečlivosti svého učitele nedosáhl. Nicméně, pro svůj osobitý styl je vysoko ceněn nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jan Baptista Dvořák (1825-1890) apprenticed at Jan Kulík. After that he worked in Pest at J. B. Schweitzer, in Vienna at A. Hofmann, at F. Patzelt and finally in Prague at I. Sandner. In 1847 after Sandner's death he overtook his workshop. J. B. Dvořák was the founder of the important violin makers dynasty of Dvořáks. He tought his two sons K. B. Dvořák and Jaroslav Dvořák. Besides them other makers who became later famous worked in his workshop: Tomas Zach, F. A. Homolka. J. B. Dvořák never reached the perfection of his teacher. Nevertheless, for his characteristic style he is today highly valued not only in our country but also abroad.

Typická a velmi pěkná práce tohoto významného mistra podle modelu Stradivari, navíc z krásného materiálu. Housle prošly nedávno renovací, kdy bylo vyspraveno několik trhlin ve vrchní desce, včetně napasování futra pod duší. Také je vyspravena kolíková skříňka na straně EA kolíků, a sice velmi přesně dvojitým přeplátováním. Zvuk je vynikající a na všech strunách vyrovnaný.

K houslím náleží atest vydaný Tomášem Pilařem 4. ledna 2020.

Typical and excellent work of this renowned master after the Stradivari model, moreover made of beautiful material. The violin was restored recently. A few cracks in the belly were repaired and a sound post patch was fitted. Also the peg box was very precisely repaired with a doubled patch on the EA side. The sound is excellent and even on all four strings.

A certificate of Tomáš Pilař dated 4. January 2020 belongs to the violin.Housle jsou označené původní vignetou

J. B. Dwořák
fecit Pragae 1880.


Viněta je mírně poničená a nese stopy po vyjmutí. Nicméně, věřím, že se jedná o původní vinětu z těchto houslí. Je zde také opravárenská viněta Karla Pilaře z roku 1929.

The violin bares the original label

J. B. Dwořák
fecit Pragae 1880.


The label is slightly damaged and shows signs of being taken out. However, I believe it is the original label from this violin. Inside is also a repair label of Karel Pilař dated 1929.Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 356 mm
Šířka sp. desky 165 mm, 112 mm, 208 mm
Výška lubů 29 - 31,5 mm
Mensura 195 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 356 mm
Width of back 165 mm, 112 mm, 208 mm
Height of ribs 29 - 31,5 mm
Mensure 195 mm© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.