English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Karel Josef Dvořák, Praha 1929

Karel Josef Dvořák, Prague 1929

cena: 160.000 Kč

price: 160.000 CZK


Karel Josef Dvořák se narodil 19. 5. 1887 v Praze, zemřel 31. 8. 1947, v Říčanech u Prahy. Jeden z nejvýznamnějších českých mistrů minulého století a poslední člen významného pražského houslařského rodu Dvořáků. Syn houslaře Jaroslava Dvořáka. Byl žákem svého strýce Karla Boromejského Dvořáka v Praze.Po vyučení pracoval jako tovaryš v Linci u Eduarda Heideggera, u bratří Šámalů v Praze, u Antonína Pilaře v Berlíně, Georga Rauera ve Vídni, Eugena Gärtnera ve Stuttgartu a nějaký čas ve Francii. Po první světové válce se vrátil do Prahy a začal samostatně pracovat na Žižkově. Postupně odkoupil dílnu v Husově ulici po K. B. Dvořákovi a dílnu po svém otci Jaroslavu Dvořákovi ve Spálené ulici. V roce 1946 přestěhoval dílnu ze Spálené ulice do ulice Purkyňovy, kde pracoval až do své smrti. K. J. Dvořák byl předsedou houslařské sekce Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů. V letech 1926–1930 vyučil Ladislava Prokopa a v letech 1928–1932 Bohumila Prokopa. Dvořákova práce byla precizní. Svého otce brzy překonal a navázal spíše na svého proslulého strýce K. B. Dvořáka. Pracoval podle modelů Stradivariho, Guarneriho a Lupota. Byl uznáván také jako znalec starých nástrojů.

Karel Josef Dvorak was born 19. 5. 1887 in Prague, died 31. 8. 1947 in Ricany near Prague. One of the most important Czech masters of the last century and the last member of the Prague violin maker's dynasty Dvoraks. Son of violin maker Jaroslav Dvorak but pupil of his uncle Karel Boromeus Dvorak in Prague. After apprenticeship he worked in Linz at Eduard Heidegger, at the Samal brothers in Prague, at Antonin Pilar in Berlin, at Georg Rauer in Vienna, at Eugen Gärtner in Stuttgart and some time in France. After World War I he returned to Prague and started working independently in Zizkov quarter. Later purchased the workshop of K. B. Dvorak in Husova street and his father's one in Spalena street. In 1946 he moved his workshop to Purkynova street and worked there until his death. K. J. Dvorak was the chairman of the violin maker's section of The Association of Music Instruments' Makers. In the years 1926-1930 he tought Ladislav Prokop and 1928-1932 Bohumil Prokop. Dvorak's workmanship was precize. He surpassed his father soon and rather followed up on his renowned uncle K. B. Dvorak. He worked after the models of Stradivari, Guarneri and Lupot. He was also respected as an expert of old instruments.


Housle jsou označeny původní vignetou:

CAROLUS JOSEPH DVOŘÁK
AD FORMAM ANT. STRADIVARIUS
PRAGAE 1929.

The violin is labelled with the original label:

CAROLUS JOSEPH DVOŘÁK
AD FORMAM ANT. STRADIVARIUS
PRAGAE 1929.

Míry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 355 mm
Šířka sp. desky 168 mm, 111 mm, 206 mm
Výška lubů 29,5 - 30,5 mm
Mensura 195 mm
Délka struny 328 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 355 mm
Width of back 168 mm, 111 mm, 206 mm
Height of ribs 29,5 - 30,5 mm
Mensure 195 mm
String lenght 328 mm

Tyto housle jsou velmi pěknou prací K. J. Dvořáka. Jsou postavené podle Stradivariho modelu z prvotřídního dřeva a nalakovány kvalitním oranžovým olejovým lakem. Mají pouze jednu opravenou trhlinku v kolíčníku u A kolíku, jinak jsou v bezvadném stavu. Nejsou téměř vůbec opotřebované, i kolíky jsou původní.

This violin is a very nice work of K. J. Dvorak. It is built after the Stradivari model from first class wood and varnished with a quality orange oil varnish. It has only one well repaired little crack in the peg box at the A peg, otherwise is in pure condition. The violin has almost no wear. Even the pegs are original.
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.