English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Antonín Lancinger, Praha 1936

Antonín Lancinger, Praha 1936

cena: 280.000 Kč

price: 280.000 CZK


Krásná práce Antonína Lancingera s typickým oranžovým lakem. Violoncello je ve 100% stavu a má velmi dobrý zvuk.

Beautiful work of Antonin Lancinger with typical orange varnish. The violoncello is in 100% condition and has a very good sound.


Violoncello je označené původní vignetou
Zhotovil houslař / ANTONÍN LANCINGER / PRAHA r. 1936. Vigneta je také signovaná a nad ní je i oválné razítko "HOUSLAŘ LANCINGER PRAHA".


The violoncello bares the original label
Zhotovil houslař / ANTONÍN LANCINGER / PRAHA r. 1936. The label is also signed and above it is also an oval brand stamp "HOUSLAŘ LANCINGER PRAHA".

Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 759 mm
Šířka sp. desky 347 mm, 240 mm, 434 mm
Výška lubů 115 - 118 mm
Mensura 405 mm
Délka struny 692 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 759 mm
Width of back 347 mm, 240 mm, 434 mm
Height of ribs 115 - 118 mm
Mensure 405 mm
String lenght 692 mm

Antonín Lancinger (1896-1962) se vyučil v letech 1910–1914 u pražské houslařské firmy bratří Šámalů. U firmy byl dále zaměstnán jako tovaryš až do roku 1916, kdy byl odveden na vojnu. Do konce první světové války pracoval jako houslař u maďarského pluku v Praze. Po válce pracoval ještě rok u bratří Šámalů a v roce 1920 se osamostatnil na Všehrdově ulici, kde pracoval do roku 1922. Dílnu přesídlil ještě do Mělnické ulice a později do Plaské. Tam pracoval až do své smrti. Vyučil Bohumila Pechara a v letech 1945–1947 svého syna Zdeňka. Byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Postavil asi 300 nástrojů, zejména housle, ale také violy, violoncella, kytary a violy d´amoure. Věnoval se také restaurátorským pracím. Po jeho smrti převzal dílnu v Plaské ulici syn Zdeněk.

Antonín Lancinger (1896-1962) apprenticed 1910-1914 at the Prague's violin making company of The Šámal brothers. He continued at this company until 1916 when he was conscripted into the army. Until the end of the World War I he worked as a violin maker at the Hungarian regiment in Prague. After the war he worked for one more year at the Šámal brothers and in 1920 got independent in Všehrdova street where he worked until 1922. Then he moved the shop to Mělnická street and later to Plaská street. There he continued working until the end of his life. He taught Bohuslav Pechar and between 1945-1947 his son Zdeněk. He was a founding member of the Cyrcle of the Czech Master Violin Makers. He completed about 300 instruments, mostly violins but also violas, violoncellos, guitars and violas d'amoure. He also dedicated himself to restoration. After his death the shop was taken over by his son Zdeněk.© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.