English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Německo cca 1890

Germany cca 1890

cena: 30.000 Kč

price: 30.000 CZK


Tyto housle pochází z německého Saska. Svým vzhledem připomínají Krkonošskou houslařskou školu. Na přední a zadní desce je několik dobře opravených trhlin. Všechny trhliny jsou vyztuženy podlepkami. Krk byl v minulosti vyměněný. Přirozené opotřebení svědčí o tom, že nástroj byl hojně používán. Je to vděčný nástroj pro amatérského hudebníka nebo studenta.

This violin are from German Saxony. The violin resembles Northern Czech school of violin making. The front and the back plates are cracked a couple times, the cracks are well fixed with cleets. The neck has been grafted. The natural patina is a proof, that the instrument has been used alot. It is a worthy violin for an amateur musician or a student.Housle nemají žádné označení.

The violin beares no lable.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 357 mm
Šířka sp. desky 168 mm, 105 mm, 201 mm
Výška lubů 28,5 - 29,5 mm
Mensura 197 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 357 mm
Width of back 168 mm, 105 mm, 201 mm
Height of ribs 28,5 - 29,5 mm
Mensure 197 mm
© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.