English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Otakar F. Špidlen, Praha 1938

Otakar F. Špidlen, Prague 1938

cena: prodáno

price: sold


Tyto housle jsou krásnou prací mého dědečka Otakara Špidlena, ačkoli já v nich spatřuji i ruku Ignaze Markerta, který pro Otakara také pracoval. Nicméně, k houslím náleží atest od mého otce Přemysla O. Špidlena, který autorství O. Špidlena nijak nezpochybňuje. Housle jsou zhotoveny z prvotřídního materiálu podle modelu Guarneri del Gesú. Zvukově patří k jeho nejlepším. Nástroj má několik dobře opravených trhlin ve vrchní desce včetně stimrissu, který je řádně vyfutrován.

V těchto letech byl dědeček na vrcholu své kariéry a tvůrčích sil. Znepokojující byl jen politický vývoj v Německu, ale ještě nikdo nevěděl, co přijde.

This violin is a great work of my grandfather Otakar Špidlen, though I can also recognise the hand of Ignaz Markert who worked for him. Nevertheless, the violin is accompained by a certificate by my father Přemysl O. Špidlen who does not question the authorship of O. Špidlen at all. This violin was made of first class material after model Guarneri del Gesu. Tonally it belongs to his best ones. The instrument has a few well repaired cracks in the belly, incl. a sound post crack that is patched properly.

In these years my grand father was on top of his carreer and productive power. The only worries related to the political development in Germany, though nobody knew what is to come.

Otakar F. Špidlen (1996-1958) byl pokračovatelem houslařského rodu Špidlenů druhou generací. Přes těžký začátek se stal úspěšným houslařem i obchodníkem. Jeho rozlet však překazila 2. světová válka a hlavně komunistický režim, který ho na sklonku života připravil o veškerý majetek. Jeho podrobná biografie je zde.

Otakar F. Špidlen (1996-1958) continued the violin making dynasty of Špidlens as the 2nd generation. Though a difficult start he became a succesful violin maker and dealer. Unfortunately his growth was foiled by the World War II and mainly by the communist regime who at the end of his life took all his possessions. His detailed biography is here.


Housle jsou označené původní vinětou

Otakar F. Špidlen
zhotovil v Praze roku 1938.

The violin bares the original label

Otakar F. Špidlen
zhotovil v Praze roku 1938.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 358 mm
Šířka sp. desky 169 mm, 115 mm, 209 mm
Výška lubů 30 - 31 mm
Mensura 194 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 358 mm
Width of back 169 mm, 115 mm, 209 mm
Height of ribs 30 - 31 mm
Mensure 194 mm© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.