English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Josef Sattler, Kraslice 1910

Josef Sattler, Graslitz 1910

cena: 45.000 Kč

price: 45.000 CZK


Josef Sattler byl houslař z pohraničních Kraslic. Narodil se roku 1866 a byl čtvrtou generací starého houslařského rodu. Vyučil se u svého otce Davida Sattlera. Houslařskou dynastii založil Ignác Sattler I., který se narodil již roku 1773. Josef Sattler se hodně věnoval obchodu, jak bylo v kraji obvyklé. Své cedulky zpravidla lepil do houslí, které zhotovil podle modelu Mathiase Thira.

Josef Sattler was a violin maker from Graslitz near the Czech German border. He was born 1866 and was the 4th generation of an old violin making dynasty, which was founded by Ignaz Sattler I., who was born 1773. He was a pupil of his fathers, David Sattler. Josef Sattler was involved in the trade a lot, as it was common in the area. His labels are usually found in violins, that he made according to the model of Mathias Thir's.


Tyto housle postavené podle modelu Stradivari a jsou v bezvadném stavu. Mají silný a vyrovnaný tón. Je to velmi kvalitní nástroj zejména vhodný pro studenty, či neprofesionální hudebníky.

This violin is built according to the Stradivari model and never suffered any critical damage. The tone is strong and balanced. It is a quality instrument suitable mainly for students or amateur players.
Housle jsou označené původní vinětou

Josef Sattler
Geigenmacher
Silberbach bei Graslitz in Böhmen

The violin beares the original label

Josef Sattler
Geigenmacher
Silberbach bei Graslitz in Böhmen


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 357 mm
Šířka sp. desky 165 mm, 108 mm, 204 mm
Výška lubů 30,5 - 31 mm
Mensura 195 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 357 mm
Width of back 165 mm, 108 mm, 204 mm
Height of ribs 30,5 - 31 mm
Mensure 195 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.