English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

John Terry, Florencie 1996

John Terry, Florence 1996

cena: prodáno

price: sold


John Terry (1951-2010) byl houslař původem z britského Birminghamu, který po absolvování mezinárodní houslařské školy v Cremoně v roce 1982 se v Itálii usadil. Nejdříve pracoval v Cremoně, ale později přesídlil do Florencie. Věnoval se nejvíce výrobě violoncell, kterých údajně zhotovil více než 100. Nejvíce zákazníků měl v USA. Škoda, že jeho úspěšnou kariéru ukončila předčasná smrt v pouhých 59 letech.

Toto violoncello je z pozůstalosti Vladimíra Leixnera (1952-2007), dlouholetého člena Stamicového kvarteta. Nástroj zakoupil přímo od autora a koncertoval na něj až do své smrti, též velmi předčasné. Violoncello je postaveno podle modelu G. B. Rogeri z brescijské houslařské školy. Má spodní desku z topolu a luby a hlavu z buku. Krk je javorový. Má barevný a plný tón.

K violoncellu náleží autorův certifikát ze 7.10.1996. Nástroj je v bezvadném stavu.

John Terry (1951-2010) was a British violin maker from Birmingham who after graduation at the International Violin Making School in Cremona in 1982 settled in Italy. First he worked in Cremona but later moved to Florence. He dedicated himself mostly to build violoncellos and allegedly made more than 100 of them. Most of his clients were from the USA. Unfortunately his successful carreer was stoped by his untimely death when he was only 59.

This violoncello comes from the estate of Vladimír Leixner (1952-2007) who had been member of the Stamic Quartet for many years. He purchased the instrument directly from the author and played it until his death which was also very untimely. The cello was built after model G. B. Rogeri from the Brescian violin making school. Its back is made of poplar and the ribs and head are of beech. The neck is of maple. It has a warm and rich tone.

The violoncello is accompanied by the author's certificate dated 7.10.1996. It is in perfect condition.Violoncello je označené původní vignetou

John Terry faciebat Florentiae
anno 1996

The violoncello bares the original label

John Terry faciebat Florentiae
anno 1996

Míry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 742 mm
Šířka sp. desky 352 mm, 244 mm, 434 mm
Výška lubů 112 mm
Mensura 405 mm
Délka struny 693 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 361 mm
Width of back 169 mm, 117 mm, 210 mm
Height of ribs 30 - 31 mm
Mensure 193 mm
String lenght 326 mm
© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.