English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Ferdinand August Homolka, Praha 1856

Ferdinand August Homolka, Prague 1856

cena: 250.000 Kč

price: 250.000 CZK


Ferdinand August Homolka ("pražský Stradivari"), se narodil 19.1.1828 ve Velvarech, zemřel 22.11.1890 v Praze. Mladší syn a žák Emanuela Adama Homolky. U svého otce se vyučil v roce 1844. Po roce 1845 prošel mnoha dílnami. Pracoval jako tovaryš ve Znojmě u Josefa Kratschmanna, ve Vídni u Františka Schmidta, u Josefa Barchánka v Šoproni, dále v Linci u Johanna Fitscheho, v Kutné Hoře u svého strýce Ferdinanda Josefa, v Praze u Johanna Stosse a u Jana Baptisty Dvořáka a konečně ve Vídni u Antona Fischera. Občas pracoval i společně se svým strýcem Janem Štěpánem Homolkou. V roce 1857 si konečně otevřel v Praze vlastní dílnu a 24.5.1858 se oženil. V Praze vystřídal celkem sedm dílen. Nakonec pracoval ve vlastním domě na Tylově náměstí.

Ferdinand August Homolka byl jedním z nejlepších houslařů české historie. Dočkal se ještě za svého života velkého uznání zejména za své dokonalé kopie houslí Antonia Stradivariho. Stejně dokonalé, i zvukově, byly jeho kopie i jiných italských houslařů.

Ferdinand August Homolka ("Prague's Stradivari") was born 19.1.2828 in Velvary, died 22.11.1890 in Prague. Son and pupil of Emanuel Adam Homolka. He apprenticed at his father in 1844. After 1845 he went through a number of workshops: worked in Znojmo at Josef Kratschmann, in Vienna at František Schmidt, at Josef Barchánek in Sopron, also in Linz at Johann Fitsch, in Kutná Hora at his uncle Ferdinand Josef, in Prague at Johann Stoss and at Jan Baptista Dvořák and finally in Vienna at Anton Fischer. Sometimes he cooperated with his other uncle Jan Štěpán Homolka. In 1857 Homolka finally opened his own shop in Prague and on 24.5.1858 got married. In Prague he changed seven workshops in total. In the end he worked in his own house in the Tyl square.

Ferdinand August Homolka was one the greatest violin makers of the Czech history. He lived to see a great recognition especially for his excellent copies of violins by Antonio Stradivari. Although, copies of other Italian masters were just as good, even in their sound.


Tyto housle jsou postavené podle modelu A. Stradivari a již od počátku imitované na staro. Na vrchní i spodní desce je dokonce narysnuto několik trhlin, které však nejsou skutečné. Housle jsou jinak v dobrém stavu, všechny skutečné praskliny jsou dobře opravené. Pod duší je podložka, podél basového trámce jsou dva patníčky. Vyztužen je i spodní lub. Hlava podle mého názoru pochází z jiného Homolkova nástroje. Krk je totiž šiftovaný, ale opět of F. A. Homolky. Hlava působí trochu jiným dojmem než korpus a hlavně je na ní jiný lak, což je dobře patrné pod UV světlem. Viněta není původní a tak není zaručený ani uváděný rok výroby.

Zvláštností těchto houslí je jejich malá velikost. Celé působí velmi jemným dojmem. Jsou vhodné pro hráče s malou rukou, dámu či studenta.

This violin is built after the A. Stradivari model and was antiqued from the beginning. On the belly and back are even a few faked cracks, imitated by scratching. Otherwise the violin is in good condition. All real damage is well restored. There is a sound post patch and also two cleats along the bass bar. One lower rib is strenghtened, too. To my opinion the head origins from another Homolka's instrument. The neck is grafted, yet by Homolka himself. The scroll appears somewhat different in style than the body but mainly there is a different varnish on it. This is evident in the UV light. The label is not authentic and thus the given year of manufacture is not certain.

This violin is exceptional due its small size. The whole instrument looks very fine and delicate. It is well suitable for a player with small hands, a lady or student.

K houslím náleží
atest vydaný Tomášem Pilařem
24. ledna 2017.

A certificate issued by Tomáš Pilař
on 24. January 2017
belongs to the violin.


Housle jsou označené nepůvodní "faksimile" vinětou

Ferdinandus Aug. Homolka
Fecit Pragae 1856

a iniciály F.H. v oválu.

The violin beares a facsimile label

Ferdinandus Aug. Homolka
Fecit Pragae 1856

and inicials F.H. in an oval.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 345 mm
Šířka sp. desky 160 mm, 109 mm, 199 mm
Výška lubů 28,5 - 30 mm
Mensura 192, délka krku 128 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 345 mm
Width of back 160 mm, 109 mm, 199 mm
Height of ribs 28,5 - 30 mm
Mensure 192 mm, neck length 128 mm
© Jan B. Špidlen

Mapa webu Created by Agger, s.r.o.