English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Charles Gaillard (?), Paříž 1850-1860

Charles Gaillard (?), Paris 1850-1860

cena: 290.000 Kč

price: 290.000 CZK


Viola pocházející z okruhu velmi úspěšného houslařského rodu Gandů z Paříže, jmenovitě Charlese Adolpha Ganda. Zhotovil ji pravděpodobně jeho žák Charles Gaillard nebo jeho bratr Jules Gaillard-Lajoue v letech 1850-1860. Nejstarší z rodu Gandů Charles Francois Gand pére byl pokračovatelem Nicolase Lupota.

A viola originating from the very successful Gand family circle from Paris, namely from Charles Adolphe Gand. It was probably made by his pupil Charles Gaillard or his brother Jules Gaillard-Lajoue between 1850-1860. The oldest member of the Gand family Charles Francois Gand pére was the successor of Nicolas Lupot.


Nástroj je postaven podle modelu Stradivari. Vypracování je velmi přesné a elegantní, odpovídající vysoké úrovni houslařství v Paříži v té době. Materiál je také velmi dobrý. Červeno-hnědý lak je zcela transparentní a přirozeně opotřebovaný, ačkoli mohl být i od počátku imitovaný "na staro", což bylo běžné. Spodní deska je ve střední části zesílená a fuga je v celé délce vyztužena patníčky. Ve vrchní desce je malá trhlinka pod podbradkem, jinak je zcela v pořádku.

The instrument is built after the Stradivari model. The workmanship is very accurate and elegant, corresponding with the high level of Parisian violin making at that time. The material is also very nice. The red-brown varnish is fully transparent and naturally worn off, though it could have been "aged" from the beginning, which was usual. The back is strengthened in the middle and the joint is secured with cleats. The belly has olny one little crack under the chinrest, otherwise is in pure condition.
Viola je označená jinou francouzkou vinětou

Charles Jacquot,

která však není pravá. Uvnitř v horní části vrchní desky je torzo podpisu, který nedokážu přečíst. Může to být ale jen záznam o opravě.

The violin bares another French label

Charles Jacquot,

which is not authentic. Inside in the upper part of the belly is a reminder of a signature, that I am not able to read. However, it can only be a record of a repair.Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 391 mm
Šířka sp. desky 183 mm, 128 mm, 231 mm
Výška lubů 34 - 37 mm
Mensura 211 mm
Délka struny 355 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 391 mm
Width of back 183 mm, 128 mm, 231 mm
Height of ribs 34 - 37 mm
Mensure 211 mm
String length 355 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.