English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Jan Kulík, Praha 1871

Jan Kulik, Prague 1871

cena: 370.000 Kč

price: 370.000 CZK


Housle jsou zcela typickou prací tohoto významného pražského mistra z jeho pozdního období. Jsou postavené podle modelu Stradivari s dvojitou výložkou. Je to dokonalá ukázka Kulíkovy přesné ruky, skutečný klenot českého houslařství. Jsou také ve skvělém stavu. Jediná trhlina v pravé spodní části vrchní desky je velmi dobře opravená. Krk je dosud původní, přiklížený navrch na luby. Kolíky jsou nové a díry vysazené.

K nástroji náleží atest vystavený Tomášem Pilařem 11.1.2017.

The violin is a perfect example of the excellent work of this reknowned Prague's master from his late period, built after the Stradivari pattern with doubled purfling. It is a great example of Kulik's sure hand. It is a real jewel of the Czech violin making. It is also in great condition. The only one crack in the right lower bout of the belly is very well repaired. The neck is still original, glued on top of the ribs. The pegs are new and the holes bushed.

A certificate issued by Tomáš Pilař on 11. January 2017 belongs to the instrument.Housle jsou označeny původní vignetou:

Genau nach Antonius Stradiuarius gemacht
von Johann Kuljk. Prag 1871.

a také opravárenskou etiketou K. B. Dvořáka z roku 1899.

The violin is labelled with the original label:

Genau nach Antonius Stradiuarius gemacht
von Johann Kuljk. Prag 1871.

and also with a repair label of K. B. Dvořák dated 1899.


Míry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 355 mm
Šířka sp. desky 166 mm, 111,5 mm, 203 mm
Výška lubů 31 - 32 mm
Mensura 194,5 mm
Délka struny 327,5 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 355 mm
Width of back 166 mm, 111,5 mm, 203 mm
Height of ribs 31 - 32 mm
Mensure 194,5 mm
String lenght 327,5 mm


Jan Kulík, narozen 14. 1. 1800, Domašín u Benešova, zemřel 5. 5. 1872, Praha. Vyučil se u Karla Václava Šembery v Praze. Roku 1820 odešel do Vídně, kde pracoval jako tovaryš u Martina Stosse. V roce 1824 se osamostatnil v Praze. Byl dvakrát ženat. Z obou manželství měl devět dětí. Dcera Žofie Voršila se v roce 1848 provdala za houslaře Antonína Sitta, který byl v té době pomocníkem Jana Kulíka. 26. 7. 1831 se stal pražským měšťanem. V Praze vystřídal celkem dvanáct dílen. Nakonec pracoval ve vlastním domě v Karlíně na Palackého třídě č. 62. Vyučil Josefa Barchánka a Jana Baptistu Dvořáka. Vyráběl housle, violy, violy d´amoure, violoncella a kontrabasy, kytary a harfy. Některá violoncella stavěl podle výpočtů ing. Leopolda Savoie. Jeho nástroje jsou naprosto dokonalé a patří mezi zcela charakteristická a nejlepší umělecká díla celé české houslařské školy.

Jan Kulik, born 14. 1. 1800 in Domasin at Benesov, died 5. 5. 1872 in Prague. He learned at Karel Sembera in Prague. In 1820 he left for Vienna to work as an apprentice at Martin Stoss. In 1824 got independent in Prague. He was married twice. From both marriages had nine children. The daughter Zofie Vorsila married the violin maker Antonin Sitt in 1848, who was an assistent of Kulik at that time. On 26. 7. 1831 Kulik gecame a Prague's burgher. In Prague he went through twelve workshops before finally settled in his own house in Prague's district Karlin, Palackeho av. 62. He taught Jos. Barchanek and J. B. Dvorak. he built violins, violas, violas d'amore, violoncelli and double basses, guitars and harps. Some violoncelli he made after the calculations of ing. L. Savoie. His instruments are absolutely perfect and characteristic and belong to the best artworks of the whole Czech violin making history.
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.