English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

Vladimír Pilař, Hradec Králové 1966

Vladimír Pilař, Hradec Králové 1966

cena: PRODÁNO

price: SOLD


Vladimír Pilař se narodil 20.4.1926 v Hradci Králové, zemřel 16.9.2008 tamtéž. Syn houslaře Karla Pilaře, otec houslaře Tomáše Pilaře. Studoval hru na housle a na flétnu. Hrál v amatérské filharmonii, Lidové opeře a v komorních orchestrech. V letech 1941–1945 se vyučil u svého otce. Vyučil syna Tomáše. Jeho přístup k houslařství byl velmi důkladný. Zabýval se laděním desek, kvalitami rezonančního dřeva, laku atd. O všem si vedl podrobnou dokumentaci. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních houslařských soutěží. Podnikl řadu studijních cest do zahraničí. Na jeho nástroje se hraje téměř po celém světě. Třináct zahraničních houslařů bylo v jeho dílně na stáži. V roce 1959 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Roku 1977 mu byl udělen titul „Zasloužilý pracovník kultury“ a v roce 1981 „Zasloužilý umělec“. Vladimír Pilař patřil mezi nejlepší světové houslaře. Zvláště jeho nástroje z 60. let 20. stol. jsou vynikající po tónové i výtvarné stránce.

Vladimír Pilař was born 20.4.1926 in Hradec Králové, died 16.9.2008 in the same place. Son of violin maker Karel Pilař, father of violin maker Tomáš Pilař. He studied violin and flute playing and played in amateur pfilharmonic orchestra, People's Opera and chamber orchestras. Between 1941-1945 he apprenticed at his father. Vladimír later taught his son Tomáš. His approach to violin making was very thorough. He was concerned with tuning plates, qualities of resonance wood and varnish, keeping detailed records. He successfully entered various violin making competitions and also made several study tours abroad. His instruments are being played worldwide. Thirteen foreign violin makers apprenticed in this workshop. In 1959 he became a member of the Circle of Czech Master Violinmakers. In 1977 he was awarded the title "Meritorious Worker of Culture" and in 1981 "Meritorious Artist". Vladimír Pilař belonged to the world best violin makers. Especially his instruments from the 1960s are excellent in both the sound and aesthetic properties.


Toto violoncello patří právem mezi nejlepší díla Vladimíra Pilaře. Je postaveno podle modelu Stradivari ze špičkového materiálu. Nástroj je ve vynikajícím stavu, jen ve spodní části vrchní desky je několik dobře opravených prasklin. Lak je velmi transparentní, příjemné oranžové barvy. Náleží k němu atest vydaný Tomášem Pilařem. Má skvělý barevný a nosný tón.

This violoncello rightly belongs to the best works of Vladimír Pilař. It is built after the Stradivari model from top material. The instrument is in great condition with only a few well repaired cracks in the lower part of the belly. The varnish is very transparent of a warm orange colour. A certificate issued by Tomáš Pilař belongs to the violin. It has a great colourful and carrying tone.Violincello je označené vinětou

Vladimír Pilař Hradec Králové
Faciebat Anno 1966
op. 119


O pravosti této viněty jsou však pochybnosti. Opusové číslo nesouhlasí se záznamy V. Pilaře. Tím i datace nástroje není zaručená, nicméně pan Tomáš Pilař jej stejně řadí do šedesátých let.

The violoncello beares a label

Vladimír Pilař Hradec Králové
Faciebat Anno 1966
op. 119


There are doubts about the authenticity of this label, though. The opus number does not match the records of V. Pilař. Thus even the year of manufacture is not certain, however Mr. Tomáš Pilař still counts it among the sixties.


Rozměry (měřeno přes klenbu):

Délka sp. desky 758 mm
Šířka sp. desky 344 mm, 239 mm, 432 mm
Výška lubů 114 - 118 mm
Mensura 403, délka krku 275 mm, délka struny 692 mm

Measurements (measured over arching):

Length of back 758 mm
Width of back 344 mm, 239 mm, 432 mm
Height of ribs 114 - 118 mm
Mensure 403 mm, neck length 275 mm, string length 692 mm
© Jan B. Špidlen

Site Map Created by Agger, s.r.o.